วิธีเลือกใช้สินค้าให้เหมาะกับรอยหรืองานขัด

โดยเลือก จากน้ำยาขัด ฟองน้ำขัด เครื่อง โดยมีตารางให้ดูทำความเข้าใจง่ายขึ้น